Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Romano Drom – červenec 2010

Workshop, umělecký tábor pro děti a mládež, festival, koncerty v romských osadách na východním Slovensku – to vše se konalo v červenci 2010 pod názvem Romano drom (Romská cesta).

Kromě 20 participantů a jejich dětí z různých zemí Evropy se Romano drom zúčastnilo i 20 vybraných romských dětí z dětských domovů a romských osad České a Slovenské republiky.

Všichni zúčastnění za sebou na Romano drom zanechali hluboké stopy. Otevřeli se tak cesty k další smysluplné úloze a poselství o.s. MIRET.

Projekt zahrnoval pěvecké a taneční workshopy, vyučoval se romský jazyk, přednášky o všem romském byly vyčerpávající a sloužily jako příprava k výletům do romských osad. Tam měli všichni zúčastnění  možnost potkat se s Romy, zazpívat jim společně písně, které  se na workshopu naučili. Děti tancovaly nové choreografie, které se na umělecké dílně naučily. Zpívalo se s místními Romy a díky výuce romského jazyka i cizinci dokázali alespoň trochu romsky komunikovat. Celá cesta Romano drom, na které si každý tu svoji cestu hlouběji do svého nitra našel, splnila svůj úkol.

Setkali jsme se s naprostou chudobou a hladem, setkali jsme se s rasismem, ale i porozuměním a otevřeným srdcem. Setkali jsme se se zklamáním, bolestí a nespravedlností, ale i s opravdovou radostí, láskou, soucitem a porozuměním.

Cesta, která nás za deset dní provedla kusem života, nenechala nikoho bez dotčení, bez soucitu a pocitu sounáležitosti, bez uvědomění si lidské hodnoty, uvědomění si podstaty svobody a pokory.

Večerní koncerty a jam-sessions byly odreagováním a ventilem pro naše každodenní intenzivní zážitky.