Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Koncert Divých makov

Toto CD – živý záznam koncertu - je věnované všem DĚTEM. Pevně věřím, že zážitek ze společného koncertu ve Slovenském rozhlase, zachycený na tomto CD, je nejen památkou, ale i důkazem toho, že když se spojí talent a vytrvalá práce, tak přes všechny překážky a dřinu, čas a energii, má vše velký smysl. Tento koncert a toto CD je darem všem romským dětem, které byli do programu Divých maků vybrány, za jejich obětavou práci, kterou do tohoto projektu vložily. Pevně věřím, že touto cestou měly děti šanci poděkovat Divým makům a jejich sponzorům za jejich šanci a podporu, kterou děti dostávají a které si nesmírně váží. Jako umělecká vedoucí bych svým počinem a uměleckou prací na tomto projektu chtěla odevzdat velké díky a poctu za to, že Divé maky existují a vykonávají tuto náročnou a smysluplnou činnost. Všem bych touto cestou chtěla z celého srdce poděkovat za to, že jsem mohla být součástí tohoto pracovního procesu. Doufám, a přála bych si, toto CD bylo inspirací i dalším romským dětem a romské mládeži. Aby dokázali reprezentovat svoji romskou kulturu, svoji identitu, své písně na profesionální úrovni a tím sami sobě dokázali, že mají důležité místo na tomto světě. S láskou Ida Kelarova
 1. Úvodné slovo
 2. Na šunav
 3. Spoločný tanec
 4. Kamimo | Přehrát ukázku
 5. Evo
 6. Sare de patrija
 7. Sako džanel
 8. Užarav
 9. Slugadžis
 10. Inštrumentálka
 11. Kaj tu sal | Přehrát ukázku
 12. Avča mri čhaj | Přehrát ukázku
 13. Nane o da lavutaris
 14. Avľas ke man miri daj
 15. Nasvalo som | Přehrát ukázku
 16. Hej romale
 17. Romale