Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby
English
Jak pomáhámeKomu jsme pomohliJak můžete pomoci vy

Slovo umělecké vedoucí

Mám svou práci moc ráda a jsem hrdá na to, že jsem našla jednu z cest, která nám všem může pomoci se otevřít tomuto reálnému modernímu světu, který svojí silou zabíjí naše city. Věřím totiž, že musíme najít svou sílu, kterou tolik potřebujeme, abychom mohli žít, být otevření, zranitelní, ale také natolik silní, že se můžeme postavit sami za sebe a nevzdat se. (celý text)

Co právě proběhlo

  • Ve dnech 3., 4. a 7. 10. 2016 se uskutečnila série koncertů České studentské filharmonie a pěveckého sboru Čhavorenge (více)
  • 30. 7.-13. 8. 2016 se konala letní škola Romano drom, jejíž součástí byly i koncerty: 9. 8. v Novém Boru, 10. 8. v Rumbrku a 11. 8. v Děčíně
  • Ida Kelarová na Gipsy TV: Nepodceňujte romské děti

Co chystáme 

  • 17. 2. 2017 se uskuteční koncert Idy Kelarové, Čhavorenge a hudebníků České filharmonie (předprodej vstupenek)
  • Ida Kelarová ve spolupráci s Českou filharmonií realizuje od října 2016 celoroční program pro vsetínské romské a neromské děti nazvaný Dva hlasy - jeden svět. Pracujeme se 48 dětmi vybranými v romské komunitě žijící ve Vsetíně (více)
  • více