Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby
Jak pomáhámeKomu jsme pomohliJak můžete pomoci vy

Slovo umělecké vedoucí

Mám svou práci moc ráda a jsem hrdá na to, že jsem našla jednu z cest, která nám všem může pomoci se otevřít tomuto reálnému modernímu světu, který svojí silou zabíjí naše city. Věřím totiž, že musíme najít svou sílu, kterou tolik potřebujeme, abychom mohli žít, být otevření, zranitelní, ale také natolik silní, že se můžeme postavit sami za sebe a nevzdat se. (celý text)

Co chystáme 

Hej Romale!

Hudebně-taneční workshopy pro školy

Workshopy pro školy s Idou Kelarovou, Desideriem Duždou, Libuší Bachratou a Čhavorenge. Termíny konání: 16., 17. a 18. 3., 25., 26. a 27. 5., 31. 5., 1. a 2. 6. 2021

Šun Devloro

Slavnostní koncerty k Mezinárodnímu dni Romů

Koncerty s Idou Kelarovou, Desideriem Duždou, Jazz Famelija, Čhavorenge, Studentskou filharmonií a dalšími v pražské La Fabrice ve dnech 7. a 8. 4. 2021.

Více

Pomáhejte s námi

Rozvíjíme talent romských dětí a vy nás v tom můžete podpořit a umožnit dětem růst. 

Finanční příspěvky můžete zasílat na na konto:

78-9945800227/0100
IBAN: CZ2901000000789945800227
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Děkujeme vám všem, kteří nás podporujete a pomáháte tak plnit naše cíle. 

více