Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Vzdělávání

Hlavním cílem vzdělávacích programů zapsaného spolku MIRET je poskytnout talentovaným romským dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí možnost neformálního vzdělávání v rámci mimoškolních aktivit či mezinárodních letních táborů.

Projekt prostřednictvím realizace vzdělávacích aktivit podporuje potenciál a talent romských dětí a mládeže, motivuje je a inspiruje k pokračování ve studiu na středních školách, učilištích nebo vysokých školách. Zároveň se snaží přispívat k odstranění předsudků většinové společnosti vůči romské menšině a tím nabourávat zažité stereotypy a předsudky v otázce romské problematiky.

Primární snahou je vytvořit systém individuální podpory pro talentované romské děti, kterým chybí sociální a ekonomické prostředí na rozvoj jejich vlastních kvalit a vzdělání.

Tento vzdělávací program je praktickým důkazem úspěšnosti uplatnění alternativního modelu vzdělávání romských dětí a mládeže.

Projekt probíhá na mezinárodní úrovni.

Touto problematikou se zabývá i dokumentární film Kali čercheň (Černá hvězda), který je výsledkem dlouhodobé práce.

Film a umělecká kreativní práce má motivační charakter nejen pro děti, které program navštěvují, ale i pro ty, kteří se do programu chtějí zapojit a rozvíjet svůj talent.

V České a Slovenské republice žije více než půl milionu Romů.

Více než polovině z nich chybí základní životní podmínky. Děti z těchto komunit nemají téměř žádnou šanci rozvíjet svůj talent. O.s. MIRET prostřednictvím tohoto programu dětem vytváří kvalitní podmínky pro rozvoj jejich schopností.

Romské děti a mládež tak dostávají příležitost změnit svůj nepříznivý osud a žít plnohodnotný život.