Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

O nás

MIRET – Mezinárodní Iniciativa Pro Rozvoj Etnické Tvorby

Zapsaný spolek MIRET je nezisková organizace orientující se na vytvoření podmínek pro humánně pedagogickou, kulturní a uměleckou činnost. Zabýváme se vzdělávacími, kulturními a tvůrčími aktivitami romské minoritní skupiny, podporujeme romské děti a mládež v jejich osobním a uměleckém růstu.

MIRET založila Ida Kelarová 26. března 1999. Veškerá jeho činnost má základ ve filosofii Idy Kelarové, která zasvětila svůj život práci s lidským hlasem.

MIRET prezentuje romskou kulturu na profesionální úrovni tak, aby mohla být přijímána s uznáním napříč celou společností. Ukazujeme, jak je romská kultura krásná způsobem, který se dotkne každého, a zároveň tím i boříme předsudky ve společnosti. Vytváříme prostor pro setkávání a vzájemné poznání a porozumění kreativní cestou, skrze tvorbu a živou romskou kulturu.

V roce 2011 se stali členy MIRETu už i představitelé první generace mladých Romů, kteří prošli uměleckými dílnami a projekty organizovanými právě Idou Kelarovou a MIRETem. Pod vedením Idy Kelarové na sobě pracují a stávají se z nich kvalitní lektoři, kteří rozumějí romskému etniku a zároveň mu i pomáhají. Umělecký tým, který byl vytvořen ve spojení s touto mladou generací, je dnes opravdu výjimečným a stal se nedílnou součástí projektů MIRETu. Budujeme vzory, kterých je zatím bohužel málo a které jsou i proto tak potřebné.

Největší naděje vkládáme do dětí a mládeže, protože to jsou právě oni, kteří budou následovníky naší vize a budou měnit svět k lepšímu. Pracujeme s mladými Romy a pomáháme jim vracet se zpátky k jejich kultuře a identitě. Učíme je integrovat se, nikoli asimilovat, protože v tom je obrovský rozdíl, a je nutné to dětem připomínat.

Motivujeme romské děti, aby se integrovaly, aby se vzdělávaly a aby si uvědomily, jak úžasná a bohatá je jejich kultura, na které mají budovat své postavení ve společnosti. Základem každé společnosti je poznat svou vlastní kulturu a své kořeny, protože odtud vychází celé naše bytí na této zemi.

Dáváme dětem pevné základy, aby se mohly dále rozvíjet. Uvědomujeme si, že rodiče můžou svým dětem předat jen tolik, kolik toho oni sami od svých rodičů dostali. Proto pro děti vytváříme bohatý vzdělávací program, abychom je podporovali v jejich osobním a uměleckém růstu.

Děti jsou pro nás na prvním místě a jsme tu vždy pro ně. Svou práci děláme pravdivě a celým srdcem, protože nám záleží na tom, aby romské děti v této nastoupené cestě dále pokračovaly. A i když se nám nepodaří namotivovat všechny děti ke vzdělání, staráme se o to, aby si vybudovaly lepší život, než se podařilo jejich rodičům. Chceme, aby byli všichni v dospělosti soběstační, zakládali funkční rodiny, a mohli se tak stát dobrými rodiči. Aby romské děti uspěly, musejí na sobě opravdu tvrdě a intenzivně pracovat.

Při práci s neromskými dětmi spojujeme oba světy. Ve školách bohužel nemají romské etnikum zařazené ani v programu vzdělávání. MIRET tak za školy tyto aktivity přebírá. Bouráme oboustranné předsudky ve víře, že pokud budou mít děti možnosti setkání, bude se propast plná předsudků a strachu mezi nimi zmenšovat.