Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Umělecká činnost

Zapsaný spolek MIRET podporuje mladé talentované umělce, kteří ať už z finančních, sociálních, rasových či jiných důvodů nemají šanci na vlastní prosazení a realizaci.

Umění v dnešní době podléhá jednotvárnosti a většina mladých lidí pod vlivem komercionalizace ztrácí svou identitu. Následkem toho člověk přichází o svůj vlastní originální a kreativní potenciál. Vzniká tak nevědomost, která způsobuje tendenčnost v umění. Činnost zapsaného  spolku MIRET se proto zaměřuje na přirozenou tvorbu, směřuje k ryzosti a autenticitě.

Hluboká a upřímná tvořivost dává člověku pocit sebevědomí, identity, jistoty a tím pádem svobody. Čerpá z ní sílu a životní energii. Tyto faktory mu pomáhají vést plnohodnotný, zdravý život, ale především probouzí skutečnou osobnost, což je nejen v umění naprostý základ.

Chtěli bychom snížit nenávist a nesnášenlivost vůči Romům podporou pozitivních romských osobností a představením romské kultury jako cenné součásti mainstreamové společnosti. Také usilujeme o to, abychom poukázali, že spolupráce mezi Romy a neromy je možná.