Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Charitativní činnost

Dobročinnost je krásné slovo. Projevem lásky nejsou slova, ale činy. Činit dobro – těm, kdo to potřebují.

Zejména skutečnost, že nouzí trpí děti, nás nenechává v klidu. Proto jsme se rozhodli pomáhat sociálně slabým rodinám s dětmi, dětem z dětských domovů, a dětem obdařeným výjimečným talentem, který by bez podpory a pomoci zůstal ležet ladem a nemohl by se rozvíjet.

Zjistili jsme, že v romských dětech je ohromující potenciál, který, nejen že je v naší společnosti podceňován, ale který bez pochopení a porozumění romské duši a mentalitě nemůže být plně rozvinut a uplatněn. Toužíme po tom, aby z těchto dětí vyrostly vzory pro ostatní a aby se staly mostem k akceptování Romů většinovou společností, a také aby se staly motivací a inspirací pro ostatní Romy.

Dětem, které vyrůstají v málo podnětném, a často zcela nevhodném prostředí, pomáháme se rozvíjet, vzdělávat, získat zkušenosti a dovednosti, a tím jim ukazujeme smysl budoucího života a umožňujeme jim, aby si samy stanovily cíle, při jejichž naplňování jsme jim blízko s podporou ve všech směrech. Často tak blízko, jak to jenom jde, a někdy jako vlastní rodina.

Je povinností nás všech chránit děti před násilím, diskriminací, skrytým i zjevným rasismem, nasytit je a ošatit, pokud mají hlad nebo je jim zima, zlepšit jejich hygienické podmínky, dát jim zkrátka najevo, že jejich život je stejně hodnotný jako ten náš. Otevírat jim cestu k tomuto sebepoznání, předávat jim zkušenosti a mít s nimi ty nejlepší úmysly, mít pro ně naději. Ukázat jim, že existuje i jiný svět, a přivádět k nim vzory, které je budou věrohodně motivovat.

Děti jsou budoucností každého národa. Činnost Miretu je zaměřená na odbourávání společenských předsudků vůči romské komunitě tou nejpřímější cestou – zaměřuje se na ty, kteří jsou opomíjeni s cílem to změnit.

Naší záštitou je Listina základních práv a svobod dítěte, jeho právo na vzdělání a plnohodnotný život.

Moldava nad bodvou