Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Galakoncert na Menuhinově festivalu