Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Bankovní spojení

Děkujeme vám všem, kteří nás podporujete a pomáháte tak plnit naše cíle.

Finanční příspěvky můžete zasílat na na konto:

78-9945800227/0100
IBAN: CZ2901000000789945800227
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Finanční i věcný dar je podle zákona o dani z příjmu odečitatelnou položkou ze základu daně:

  • Fyzické osoby – od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).
  • Právnické osoby – od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odčíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. - zákon o daních z příjmu).

Potvrzení o přijetí daru Vám rádi vystavíme.