International Initiative for Development for Ethnic Art

Slovo Idy Kelarové, umělecké vedoucí projektů MIRET, z. s.

Letní umělecké soustředění Romano drom 2016 úspěšně skončilo. Čhavorenge zahájilo další sezonu 2016/2017 a spolupráce s Českou filharmonií může pokračovat.

Děkuji vám, naše milé děti. Děkuji za vaši pokoru, úctu k nám všem, za to, že si uvědomujete svoji zodpovědnost sami za sebe, za vše, co jste objevili ve svých nitrech a předali na koncertech dál. Všem se vám klaním. Ušli jste společně kus cesty. Byl to opět nadlidský úkol, ale to je MIRET. Romská cesta (= Romano drom) je trnitá. Je i bolavá, ale i plná radosti, lásky, pokory a života.

Pevně věřím, že to vše, co společně prožíváme, tvoříme a budujeme, má obrovský význam. Děkuji všem, kdo jste při nás stáli a stojíte po celou dobu. Děkuji všem za kus naděje.

Mám svou práci moc ráda a jsem hrdá na to, že jsem našla jednu z cest, která nám všem může pomoci se otevřít tomuto reálnému modernímu světu, který svojí silou zabíjí naše city. Věřím totiž, že musíme najít naši sílu, kterou tolik potřebujeme, abychom mohli žít, být otevření, zranitelní, ale také natolik silní, že se můžeme postavit sami za sebe a nevzdát se. 

Nechť jsou činy našich dětí darem nám všem.

Vaše Ida Kelarová