Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Umělecké dílny pro romské děti a mládež

Zapsaný spolek MIRET již mnoho let aktivně vyhledává talentované romské děti a mládež a poskytuje jim profesionální pomoc při plnění jejich snů a cílů, které by si díky nepříznivé sociální situaci ve svých rodinách nemohly splnit.

Ida Kelarová a její umělecký tým pomáhá dětem při utváření jejich vlastní osobnosti, učí je cílevědomosti, vytrvalosti a zodpovědnosti, prohlubuje jejich umělecký projev, integraci a hlavně povědomí o hloubce a podstatě svých romských kořenů, z nichž mohou čerpat inspiraci ke své umělecké tvorbě a zároveň prezentovat sami sebe a svou bohatou romskou kulturu. Mimo to je motivuje k lepším výkonům a posiluje v nich vědomí, že vzdělání je jednou ze záruk pro lepší život v budoucnosti.

Cílem uměleckých dílen a festivalu je podpořit dětskou tvořivost, schopnosti a talent, motivovat romské děti a mládež k prezentaci romské kultury na profesionální úrovni.

Každý projekt je o propojování skupin z různého sociálního i etnického prostředí – skupin romských dětí, skupin dětí z prostředí plně fungujících i méně fungujících rodin a z prostředí dětských domovů.

Hlavním cílem projektů je plnohodnotně přispívat k výchově dětí a podpořit jejich kulturní vzdělání, vytvářet pro děti a mladé lidi přirozené prostředí, kde by mohly trávit smysluplně svůj čas.

Chceme:

  • Umožnit romským i neromským dětem aktivně se účastnit významné multikulturní akce s bohatým programem zaměřeným na zpěv, tanec, výtvarné a divadelní umění.
  • Vytvořit tvůrčí atmosféru a prostor pro setkání a společnou práci dětí z různých uměleckých, etnických a sociálních skupin.
  • Zprostředkovat dětem a mladým lidem nahlédnutí do kulturního prostředí a tradic Romů, které by umožnilo korekci vzájemných předsudků o kulturních hodnotách a životním stylu. Zároveň by napomáhalo k integraci romské komunity do společnosti, ale i při prevenci a odstraňování negativních projevů extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobii.
  • Umožnit všem návštěvníkům festivalu účastnit se otevřené diskuse a přednášek týkajících se  stávající romské problematiky i současné romské kultury u nás i ve světě.
  • Prostřednictvím romských písní, hudby a tance a doprovodných akcí, které provázejí romské festivaly (besedy, přednášky, výstavy, romské zvyky, řemesla, kuchyně) v atraktivním prostředí Vysočiny přiblížit romskou tradici a životní styl návštěvníkům festivalu i jeho aktivním účastníkům z řad majoritní společnosti.
  • Vzájemně se motivovat a inspirovat.
  • Zviditelnit talent romských dětí a mládeže.