Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Dobrovolnický program

V rámci dobrovolnického programu hledáme asistenty, organizační koordinátory, zdravotníky, odborníky na ekologii, práci s počítači, hudebníky, dále odborníky na tematicky zaměřené hry a mnoho dalších...

Dobrovolnou pomoc organizujeme převážně na období letních měsíců.

Pro přípravu dobrovolníků pořádáme v Čechách jedno přípravné setkání, na kterém seznamujeme zájemce s projektem, předáváme zkušenosti z minulých let a vytváříme harmonogram prací pro letní aktivity. Koordinujeme dobrovolnické práce na místě, poskytujeme dobrovolníkům potřebnou podporu.

V předchozích ročnících byly poskytované kurzy orientovány na ekologii, angličtinu, češtinu, práci s počítači, hudební, výtvarnou, dramatickou výchovu, volnočasové aktivity, dále na tematicky zaměřené hry, trénování představení pro rodiče a další.

V České republice žije přibližně 300 000 romů a ve Slovenské republice žije 520 000 romů (Zdroj: wikipedia.cz). Více než polovině chybějí základní životní podmínky. Většina dětí nemá téměř žádnou šanci rozvíjet svůj talent a vzdělání.

O.s. MIRET chce prostredníctvím tohoto programu dětem vytvořit kvalitní podmínky pro rozvoj svých schopností a nadání.

Romské děti a mládež  dostanou šanci změnit svůj nepříznivý osud a žít plnohodnotný život.

V romských dětech je obrovský potenciál, který je zatím v naší společnosti podceňovaný. Potřebujeme romské vzory.

Naší cílovou skupinou jsou děti a mládež do 18 let, u kterých je nutné jejich kvality systematicky a dlouhodobě rozvíjet.
Nový rozměr pro život romských dětí, které dostávají možnost změnit svůj nepříznivý osud pomocí studia a profesionálním vedením.