Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

TZ: Romano drom 2016 (přípravy letní školy)

Letní škola Romano drom pro vybrané talentované romské děti ze sociálně vyloučených lokalit se v letošním roce uskuteční na Šluknovsku: 60 romských dětí z České a Slovenské republiky prožije v rámci letní školy Romano drom dva inspirativní týdny plné hudby a tance pod vedením Idy Kelarové, jejího uměleckého týmu a hudebníků České filharmonie. V letošním roce se projekt uskuteční v termínu 30. 7. - 13. 8. 2016 na Šluknovsku. Jeho cílem je naučit děti, že talent nestačí, že je potřeba ho rozvíjet a pracovat na sobě.

Ida Kelarová připravuje letní školu Romano drom ve spolupráci se svým uměleckým a organizačním týmem MIRET, z. s. a Českou filharmonií. Letní škola Romano drom (v překladu Romská cesta) je určená pro vybrané talentované romské děti ve věku 12 – 18 let ze sociálně slabých rodin, vyloučených lokalit, romských osad a ghett z České i Slovenské republiky. Tyto děti budou během dvou týdnů poznávat sebe, svou identitu a tradice, ze kterých vycházejí, a zároveň společně vytvářet něco krásného a silného.


V letošním roce se letní školy Romano drom zúčastní 60 dětí, které byly vybrány po celé České a Slovenské republice během březnových a dubnových konkurzů. Do Jiřetína pod Jedlovou děti přijedou z těchto míst: Košice-Šaca, Rankovce, Geľnica, Bardejov-Poštárka, Lenartov, Stará Lubovňa, Veľká Lomnica, Poltár, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Žilina, Bratislava, Vsetín, Přerov, Vápenná, Brno, Olomouc, Vysoké Mýto, Chrudim, Luže, Hrochův Týnec, Čankovice, Hradec Králové, Náchod, Praha, Trmice, Jablonec nad Nisou, Varndsdorf.

 

Děti na sobě velmi tvrdě pracují a jako Romové na sobě musejí pracovat dvakrát více než děti neromské. Učíme je, že jako Romové mohou být nejen oceněni, ale i přijati společností. Získávají tak sebedůvěru, která je důležitá pro jejich osobní růst. Zároveň motivují i další děti, své vrstevníky. Záleží nám na tom, abychom tvořili vzory, které dětem chybí. A těmi vzory už dnes Čhavorenge jsou,“ říká Ida Kelarová.

 

V roce 2011 se stali členy MIRETu už i představitelé první generace mladých Romů, kteří prošli uměleckými dílnami a projekty organizovanými právě Idou Kelarovou a MIRETem. Pod vedením Idy Kelarové na sobě pracují a stávají se z nich kvalitní lektoři, kteří rozumějí romskému etniku a zároveň mu i pomáhají. Umělecký tým, který byl vytvořen ve spojení s touto mladou generací, je dnes opravdu výjimečným a stal se nedílnou součástí projektů MIRETu.


Ida Kelarová a její umělecký tým na letní škole dávají dětem pevné základy, aby se mohly dále rozvíjet. Dobře si totiž uvědomují, že rodiče můžou svým dětem předat jen tolik, kolik toho oni sami od svých rodičů dostali. Proto pro děti vytvářejí bohatý vzdělávací program, aby je podporovali v jejich osobním a uměleckém růstu.

Motivujeme děti k tomu, aby si uvědomovaly, že v dnešní době mají více možností, než měli jejich rodiče, těchto možností využily a vážily si jich, i příležitostí, které dostaly. Svou práci děláme pravdivě a celým srdcem, protože nám záleží na tom, aby romské děti v této nastoupené cestě dále pokračovaly. A i když se nám nepodaří namotivovat všechny děti ke vzdělání, staráme se o to, aby si vybudovaly lepší život, než se podařilo jejich rodičům. Chceme, aby byli všichni v dospělosti soběstační, zakládali funkční rodiny, a mohli se tak stát dobrými rodiči. Aby romské děti uspěly, musejí na sobě opravdu tvrdě a intenzivně pracovat,“ říká Ida Kelarová.

 

Díky Idě Kelarové a její neúnavné práci, budou mít děti celý pobyt plně hrazený z prostředků neziskové organizace MIRET, z. s. a grantu Erasmus+. Projekt finančně podpořilo i Velvyslanectví USA v Praze.

 

Jak bude Romano drom 2016 probíhat?

Zúčastněné děti a mladí lidé mají možnost potkat se s romskými i neromskými odborníky z různých oborů. Součástí školy jsou i specializované workshopy zaměřené na romskou historii, kulturní tradice a současné problémy každodenního života. Čeká je sborový zpěv pod vedením Idy Kelarové, tradiční romský tanec se budou učit od Oty Bundy a Libušky Bachraté. Od Michala Mižigára se pak dozvědí mnohé o romských tradicích a historii, poznají tak blíže romskou kulturu, svou identitu a kořeny, z nichž vycházejí.

 

Účastníky ovšem čekají i mnohé další vzdělávací aktivity. Lekce angličtiny povede zkušená lektorka a americká zpěvačka žijící na Slovensku, Jody Winchester. Díky Martinu Fogo Halászovi, zakladateli bratislavské Academie Universum, se děti blíže seznámí s capoeirou. Čekají je také divadelní workshopy s Annou Petrželkovou a Tomášem Davidem, zážitkově-pedagogické hry pod vedením Dana Pokorného a Júlie Šimek, hodiny jógy s Hankou Koníčkovou, budou se učit pracovat s dechem a rozšiřovat si znalosti v mnoha dalších oblastech.

 

Koncerty v Novém Boru, Rumburku a Děčíně

Význam a naprostou mimořádnost projektu si uvědomuje také Česká filharmonie, jejíž hudebníci na koncertech doprovodí romský dětský pěvecký sbor Čhavorenge a pro děti připraví hravé hudební workshopy. Česká filharmonie se do projektu zapojí už potřetí. Hlavní součástí koncertního programu bude současná romská tvorba, krásné písně, které pro děti skládá Desiderius Dužda, jeden z nejvýznamnějších současných romských skladatelů, v aranžích Martina Hyblera.

 

Spolupráce s Českou filharmonií je obrovským darem, kterého si velmi vážíme. Respektujeme otevření tohoto světa pro naše děti, ale o to větší zodpovědnost cítíme, abychom společně s dětmi byli připraveni na tyto životní zkoušky a výzvy,“ říká Ida Kelarová.

 

Na koncerty se můžete těšit hned ve třech městech na Šluknovsku, a to 9. 8. v Novém Boru (Letní kino), 10. 8. v Rumburku (Lužické náměstí) a 11. 8. v Děčíně (Zámecké zahrady). Na koncertech spolu s Idou Kelarovou, jejím uměleckým týmem, členy České filharmonie a sborem Čhavorenge vystoupí také místní neromské děti. A tak se v publiku i na jevišti promísí Romové a Neromové. Vznikne tak prostor pro přátelské setkávání Romů a Neromů, což napomůže boření předsudků a snižování rasismu a xenofobie ve společnosti, i v této konkrétní oblasti, kde jsou vztahy mezi Romy a Neromy mnohdy hodně napjaté.

Ida Kelarová k tomu dodává: „Usilujeme i o to, aby tyto děti jako členové pěveckého sboru Čhavorenge byly vzory dalším mladým Romům, aby společně měnily tento svět, protože každý krok je velkým krokem, obzvlášť v této tíživé a nelehké životní situaci, kdy se setkávají s nepochopením, nepřijetím a diskriminací v této společnosti. Každý, kdo s námi ze srdce a s procítěním každé noty našich písní zpívá, najde velkou lásku sám v sobě.“

Více informací o letní škole Romano Drom a o neziskové organizace MIRET naleznete na webových stránkách www.miret.cz a na Facebooku MIRET, z. s.

 

 

Kontakt:

Ida Kelarová
ředitelka MIRET, z. s.
GSM: +420 724 165 762
e-mail:
info@miret.cz