Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Historie

Po pádu totality jsme se ocitli v situaci, ve které se cítíme zaskočeni, a tak porozumět jí či blíže ji definovat nám způsobuje potíže. Pluralitní systémy, které nás obklopují, vytvářejí labyrint, ve kterém se mnozí z nás přestávají orientovat. Zatímco v západní Evropě se postmoderna stala životním stylem a podněcuje ke kreativitě, v našem prostoru k ní zaujímáme ambivalentní, nebo i nepřátelský postoj. Část mladých lidí pod vlivem reklamních šotů podléhá představám, že kultura a umění jsou to, čeho se jim dostává z komerčních médií. Následkem těchto vlivů nejen že ochuzují vlastní kreativní potenciál, ale přejímají také nevhodné identifikační modely.

Je pro nás proto důležité vědět, nakolik využíváme svůj vnitřní potenciál, jakým způsobem se obohacujeme a zda se vůbec rozvíjíme?

Jsme přesvědčeni, že tvořivost přispívá k sebeuvědomění, k identitě, jistotě a prohlubuje pocit svobody. Lidé z ní čerpají sílu a životní energii od pradávna. Tyto faktory umožňují vést člověku plnohodnotný život a podněcují ho k seberealizaci.

Hlavním posláním projektu a zapsaného spolku MIRET je připravit základnu, která pomůže obnovovat kulturní hodnoty a nacházet vhodné identifikační modely, potlačovat rasovou nesnášenlivost a podporovat rozvoj mladých umělců.

Roky 2002 a 2003 se staly, dá se říci, stěžejními v existenci, myšlenkách a realizovaných projektech dnes již etablovaného MIRETu. Z malého “sdruženíčka” v Bystrém najednou vyrostlo společenství nápaditých, ochotných, aktivních lidí s otevřenou myslí a velkým srdcem a s odhodláním aktivně se zapojit do našich pro-romských projektů.

V roce 2010 se aktivně zapojuje do organizační a umělecké struktury  MIRETu první nová mladá generace, která pochází z dílen přádaných   MIRETem,  které se věnují romským talentovaným dětem a mládeži.