Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Workshop v Aarau – srpen 2011

Jako nedílnou součást své maturitní práce dvě studentky z Neue Kantosschule v Aarau, Anja Klauser a Corina Noetzli, pozvali Idu Kelarovou a její umělecký tým z o.s. MIRET pro pěvecký workshop s následujícím veřejným představením.

Aarau (Švýcarsko),  26.–28. srpna 2011

Ida Kelarová a její tým naučili skupinu studentů z Neue Knatonsschule mnoho romských písní a připravili tento sbor na představení v městském kostele jako část akce ve prospěch Miretu v neděli večer.

Akce byla také doplněna přednáškami a power-pointovou prezentací historických, politických a socialních informací a stejně rozsáhlým souborem fotografií.

Corina a Anja vycestovali na východní Slovensko v červenci na výzkum životních podmínek romské minority v této oblasti. Ony se ubytovaly v osadě přes víkend a navštívily ostatní osady ve vesnici a stejně tak i městské ghetto Luník IX v Košicích. Ony také vedly rozhovory se socialními pracovníky a redaktory novin Roma Nevo Ľil v Prešově řadou Romů, kteří v těchto místech žijí. V přípravě studovaly materiály z různých zdrojů jako Amnesty International.

Společně s Idou Kelarovou vymyslely program, ze kterého posléze vytvořily zajímavý a úchvatný večer. Příjem ze sponzoringu a sbírky při této příležitosti putoval na konto o.s. MIRET pro uspořádání letního tábora pro mládež v roce 2012.