Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Benefiční víkend v Linzi – listopad 2010

V rakouském městě Linz se uskutečnil víkendový projekt Romano Drom (Romská Cesta) ve dnech 12. - 14. listopadu 2010. Projekt byl věnován romské kultuře a historii a všemu romskému.

Taneční workshopy, pěvecké workshopy, přednášky, promítaní filmů s romskou tematikou, diskuse na téma romství a společně s účastníky workshopů zakončil kolektivní závěrečným benefičním koncertem. Výtěžek byl věnoval připravovanému projektu LE ČHAVORENGE (DĚTEM).

Cílem tohoto víkendu bylo předat romskou kulturu a reprezentovat romskou komunitu ve světě, poznat se, společně si zazpívat, zatancovat, komunikovat a setkat se. Pevně věříme,  že jsou to malé kroky, ale z našich zkušeností velké kroky kdy se nám již nesčetněkrát stalo, že lidé přehodnocovali po takovýchto projektech svůj postoj a svůj názor na Romy.

Lidé žijící v předsudcích, kteří jsou vůči Romům nesmírně silné, se tímto způsobem po těchto životních prožitcích a osobních setkáních otevírají a navazují takto i vzájemně hlubší vztahy k lepšímu společnému soužití.

Hlavní organizátorkou celého projektu se stala  Karina Fedko. Karina se zúčastnila romského projektu ROMANO DROM pod vedením Idy Kelarové a jejího uměleckého týmu, který se uskutečnil v létě 2010 na východním Slovensku. Cílem tohoto projektu bylo secvičit  koncertní repertoár, se kterým později navštěvovali účastníci i umělci společně romské osady  na východním Slovensku (více informací o projektu Romano Drom najdete na stránkách o.s. MIRET).

Návštěvy romských osad za účelem umělecké výměny navazovalo na přímý a osobní kontakt a vztah s Romy, dětmi, umělci. Karina Fedko byla jednou z účastníků tohoto mezinárodního projektu.

Kromě celého víkendového projektu, Karina zorganizovala sbírku šatstva,také firmu a finance k odvozu. Celá zásilka s tímto šatstvem putuje do romské osady Rákusy na východním Slovensku hned následující týden.

Velké a zasloužené poděkování patří Karině Fedko a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na tomto benefičního projektu ROMANO DROM v Linzi a podpořili tímto aktivity o.s. MIRET  „naše“ Romy a děti žijících v těžkých podmínkách na východním Slovensku .

Děkujeme - Paľikeras!

za umělecký tým o. s. Miret
Ida Kelarová, umělecká vedoucí