Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Výroční zprávy

2022

Rozvaha pro nevýdělečné organizace 2022, MIRET, z. s.

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace 2022, MIRET, z. s.

Přiznání k DPPO 2022, MIRET, z. s.

2021

Rozvaha pro nevýdělečné organizace 2021, MIRET, z. s.

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace 2021, MIRET, z. s.

Přiznání k DPPO 2021, MIRET, z. s.

2020

Výroční zpráva MIRET, z. s. 2020

2019

Výroční zpráva MIRET, z. s. 2019

2018

Výroční zpráva MIRET, z. s. 2018

2017

Výroční zpráva MIRET, z. s. 2017

2016

Výroční zpráva MIRET, z. s. 2016

2015

Výroční zpráva MIRET, z. s. 2015

2014

Výroční zpráva o. s. Miret 2014

Výroční zpráva 2014 – výběr FINANCE

2013

Výroční zpráva o. s. Miret 2013

2012

Výroční zpráva o. s. Miret 2012

2011

Výroční zpráva o. s. Miret 2011