Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Co nabízíme

MIRET, z.s. nabízí programy svých zkušených lektorů.

 • pěvecké workshopy Idy Kelarové a jejího uměleckého týmu (mimo již oficiálně vypsané)
 • taneční workshopy tradičního romského tance pro muže
 • taneční workshopy tradičního romského tance pro ženy
 • přednášky o romštině a romské historii, tradicích a zvycích vedené romisty, kteří studovali romistiku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • motivační přednášky o romské identitě
 • výuka romštiny (skupinová / individuální / firemní) pod vedením romistů, kteří studovali romistiku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • přednášky o romské literatuře spojené se čtením knih romských autorů a romských pohádek
 • osvětové přednášky pro ty, kteří o Romech nic nevědí, tedy především pro zástupce majoritní společnosti, jako prostředek k bourání předsudků
 • hudební, pěvecké a taneční workshopy na základních a středních školách a na gymnáziích v České republice i v zahraničí
 • supervize spojená s výukou hudební výchovy pro pedagogy pracující s romskými dětmi a mládeží
 • spolupráce s pěveckými sbory
 • besedy pro nízkoprahová a komunitní centra
 • besedy pro pěstounské rodiny, které si osvojily romské děti
 • besedy pro širokou veřejnost, včetně prezentace aktivit neziskové organizace MIRET, z.s. a promítání tematických filmů
 • workshopy Idy Kelarové založené na její filosofii a hloubkové práci s hlasem
 • koncert Idy Kelarové a Čhavorenge
 • koncert Idy Kelarové a Čhavorenge se členy České filharmonie