Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Dárcovství – umělecký tábor projektu Čhavorenge

Veškeré aktivity zapsaného spolku MIRET jsme vyvíjeli vždy z velkého vnitřního přetlaku, opírajíce se přitom o vědomí, že náplň spolku MIRET nese odpovědnost za mravnost, za duchovní rozměr našeho života, za naději.

Naši milí přátelé a příznivci,

občanské sdružení Miret, orientující se na pedagogickou, kulturní a uměleckou činnost s cilem pomáhat a podporovat talentované romské děti a mládež, se na vás tímto obraci s prosbou o pomoc.

Hledáme dárce pro romské děti, které jsme podle přísných kritérií vybrali k účasti na uměleckém táboře projektu ČHAVORENGE, který se uskuteční od 8. do 21. 7. 2012.

Nabízíme dětem bohatý umělecký program po celou dobu jeho trvání a věříme, že jim pod dohledem kvalifikovaného uměleckého týmu umožníme pracovat na sobě samých i na jejich osobním růstu.

Projekt Čhavorenge 2011 vznikl jako pilotní program pro rozšíření práce s talentovanými romskými dětmi v lednu tohoto roku pod záštitou  MIRETu. Pod vedením umělecké vedoucí a zpěvačky Idy Kelarové, která sbor založila z řad romských dětí a mládeže, ale i absolventů uměleckých táborů, organizovaných Miretem, se pěvecký sbor již představil na koncertech v Hradci Králové a v Letohradu, kde sklidil veliký úspěch. Do budoucna hodlá sbor rozšiřovat svůj repertoár, koncertovat u nás i v zahraničí a prezentovat romskou kulturu na profesionální úrovni v mezinárodním měřítku. 

Děti, které byly vybrány do projektu Čhavorenge, pocházejí převážně z dětských domovů a sociálně slabých rodin z Čech, Moravy i Slovenska a slovenských osad. Děti jsou ve věku od 6 do 19 let. Pro mnohé z nich to bude  první životní zkušenost takového druhu a rozsahu, kterou prožijí díky vám, neboť bez vašeho finančního přispění by se projektu nemohly zúčastnit.

Hledáme dárce, kteří by byli ochotni zabezpečit 45 romským dětem a mládeži výdaje zahrnující cestovné, ubytování, stravu a kapesné po dobu trvání tohoto projektu.

Částka pro jedno dítě, potřebná na pokrytí 14 dní tábora, je 280 eur.

Workshopy a další aktivity obsažené v programu dostávají tyto děti zdarma.

V případě, že se rozhodnete darovat a zabezpečit místo pro dítě na tomto mezinárodním uměleckém táboře, zašleme vám po skončení tábora a workshopu nejen fotografie, ale i informace o průběhu celého projektu.

Děkujeme všem, kdo nás podpoří a přispěje k obohacení dětí, jimž byl dán talent, ale životní podmínky jim nedovolily jej rozvinout.

Finanční příspěvek zašlete na konto:

78-9945800227/0100
IBAN: CZ2901000000789945800227
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Finanční i věcný dar je podle zákona o dani z příjmu odečitatelnou položkou ze základu daně:

  • Fyzické osoby – od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).
  • Právnické osoby – od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odčíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. - zákon o daních z příjmu).

Potvrzení o přijetí daru Vám rádi vystavíme.

S pocitem upřímné vděčnosti a s hlubokou úctou k vám všem, kteří nám zůstáváte nablízku, děkujeme za vaši spolupráci a podporu při realizaci našich cílů.