Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Ostrava: projekt Slova nejsou důležitá (2015)

Ve dnech 21. – 22. 3. 2015 se v ostravském Rodinném a komunitním centru Chaloupka konal zážitkový pěvecký workshop pod vedením Idy Kelarové nazvaný Slova nejsou důležitá. Účastníky workshopu byly romské i neromské pěstounské rodiny, které si osvojily romské děti.

Beseda s Idou Kelarovou o jejích mnohaletých zkušenostech s prací s romskými dětmi byla pro pěstouny velkým přínosem, protože porozumění romské kultuře a mentalitě je důležitým článkem k výchově romských dětí. A pokud pěstouni v této kultuře sami nevyrůstali, je důležité, aby jí porozuměli, aby ji mohli předávat.

Ida Kelarová také prezentovala aktivity organizace MIRET, z. s. spolu s ukázkami práce a promítla film Černobílý příběh. Každý den si všichni společně zazpívali romské písně, se kterými potom pěstouni koncertovali. V publiku seděly právě jejich romské dětičky. Projekt byl natolik úspěšný, že ředitelka sdružení Chaloupka Edita Kozinová pozvala Idu Kelarovou a její tým opět v roce 2016, kdy bude možné tyto zkušenosti dále rozvíjet a prohloubit.

Fotogalerie