Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Projekt Čhavorenge

Tento projekt zahájil svoji činnost v lednu 2011 pod záštitou občanského sdružení MIRET, jež se orientuje na prezentaci romské kultury na profesionální úrovni. Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj talentovaných romských dětí ve věku od 6 do 19 let z vybraných romských škol, obcí a měst v České a Slovenské republice.

Stočlenný pěvecký soubor romských zpěváčků ČHAVORENGE (v překladu z romštiny “Dětem”) zakládá Ida Kelarová z řad vybraných talentovaných romských dětí a mládeže i absolventů uměleckých táborů pořádaných o.s. MIRET. Sbor má na programu původní romskou tvorbu. Pilířem repertoáru jsou písně z pera romského skladatele, kytaristy, zpěváka a pedagoga Desideria Duždy, který společně s profesionálními umělci doprovází sbor na koncertech. V rozšířené verzi připravovaných koncertů se otevírá možnost spolupráce také s různými hudebními tělesy, jako např. smyčcovými orchestry, filharmoniemi aj. Na několika hudebních akcích se pěvecký sbor již představil v doprovodu kapely, místních orchestrů i s Filharmonií Hradec Králové, vždy s velkým úspěchem. Původní romské písně zaznívají na koncertech ve skutečně velkolepém podání a jejich vyjádření nemůže ponechat člověka chladným. Společenský význam souboru postupně nabývá světových rozměrů.

Co však je nejdůležitější na tomto projektu? Dát dětem šanci, zviditelnit je, umožnit jim prožít nové cenné zážitky, motivovat je a inspirovat k novým věcem a zároveň je učit prezentovat romskou kulturu na profesionální úrovni. Rovněž doufáme, že děti, které budou splňovat podmínky a v tomto projektu vydrží, budou zařazeny do vzdělávacích programů a postupně připravovány pro jejich další možné studium na středních školách.

„Mým hlavním zájmem je touto společnou cestou umožnit dětem pracovat na sobě samých, ale i obohatit je o nové zkušenosti spojené s tímto projektem. Dát jim možnost cesty poznání a otevření se. Cílem je děti zviditelnit na scéně v ČR a SR, ale také na mezinárodních festivalech. Sekundární cílovou skupinou jsou potenciální partneři, dárci a sponzoři, kteří děti finančně podpoří v jejich dalším vývoji a studiu.“ I.K.