Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Romano ňilaj – Romské léto 2013

Letní umělecké soustředění: pomozte romským dětem překonat hranice sociální izolace.

O. s. MIRET pořádalo ve dnech 10. – 23. srpna 2013 letní umělecké soustředění pro romské děti a mládež ze sociálně slabých rodin, z ghett, z romských osad a z dětských domovů. Na základě zkušeností z uplynulých let sestavil umělecký a lektorský tým Idy Kelarové program, který dětem umožňuje pracovat na sobě na mnoha rovinách: rozvíjejí svůj přirozený talent a kreativitu, učí se morálním hodnotám, seznamují se se svou kulturou, historií a jazykem. Cílem soustředění je budovat v dětech hrdost vůči vlastnímu etniku a posílit jejich sebedůvěru, aby dokázaly překročit hranice sociální izolace a zapojit se do společnosti. Stávají se tak pozitivními vzory, které jsou nezbytné pro rozvoj a integraci romské komunity.

Kromě uměleckých dílen se děti účastní i jazykových hodin a přednášek na témata vybraná s ohledem na jejich každodenní realitu.

Dětské umělecké tábory

Děkujeme za finanční podporu

Související galerie

Svojanov 2006