Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Mezinárodní romský festival Romale

Ve dnech 13. – 16. 8. 2015 se konal 4denní festival romské hudby v rekreačním zařízení OTAKAR (Hamry u Poličky). Na programu nechyběly ani přednášky, diskuze, promítání filmů a workshopy.

Záštitu nad festivalem převzal Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D., Dr.h.c. a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

festival byl finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým.

Více info na YouTube,  Facebooku nebo zde.

Romale festival podpořili a fotogalerie