Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Jazykové workshopy

Zapsaný spolek MIRET se ve svých vzdělávacích projektech zaměřuje nejen na romský jazyk (romanes), ale i jazyk anglický, český a slovenský, v nichž mají mezinárodní účastníci projektů možnost získat základní dovednosti z těchto jazyků, což pokládáme za velmi důležité. Jde nám především o porozumění.

Během vzdělávacích projektů mají účastníci možnost rozšířit své obzory ze všech stran a poté i zjistit svou správnou cestu a cíl, který mohou následovat s pomocí mentorů a vedoucích. Práce vedoucích spočívá v koučingu účastníků s cílem předcházet  překážkám, které Romové mají, protože te le gadžes hin phareder dživipen, le Romes hin duvar phareder dživipen – když gádžo má těžší život, Rom ho má dvakrát těžší.