Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

„THE FAMILY TABLE“ v Izraeli – září 2010

„THE FAMILY TABLE“ v Izraeli je název projektu slavného izraelského divadelního režiséra Davida Maayna, zakladatele divadla Acco a Shlomi Alternativ theater Center v Izraeli.

Na doporučení Idy Kelarové si  režisér David Maayan přizval k hudebnímu zpracování divadelního představení, hudební režii a také k hudební produkci celého představení „The family Table“  mladého talentovaného klavíristu Tomáše Kača.

Tomáš Kačo tentokrát plně zastoupil Idu Kelarovou a po pěti letech, kdy fungoval jako její asistent a umělecký spolupracovník na různých produkcích, workshopech a projektech, se dopracoval k takto významnému samostatnému projektu, jakým  „The family table“ rozhodně byl. Divadelní představení se odehrálo na festivalu „Theatre festival Acco“ ve dnech 22. – 28. září 2010 a sklidilo velký úspěch.

O.s. MIRET se svou zakladatelkou a uměleckou vedoucí Idou Kelarovou dospělo do fáze, kdy s důvěrou může předávat své místo některým mladým talentovaným Romům, kteří  začínali svou uměleckou dráhu na uměleckých letních táborech pořádaných o.s. MIRET.

Úspěch  projektu „The family table“ pod vedením Tomáše Kača a jeho kladný ohlas otevřel další cestu k budoucí spolupráci v Izraeli.