Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Romano drom 2015 - přípravy

IDA KELAROVÁ, dětský sbor ČHAVORENGE a hudebníci ČESKÉ FILHARMONIE pro slovenské romské osady

Mimořádný projekt přináší hudbu a radost z hudby do míst, o kterých téměř nikdo nechce vědět a která jsou symbolem sociálního vyloučení, bídy a života bez perspektivy. Smyslem projektu je podpora lidí a především dětí, které žijí v Lenartově a Raslavicích – ve dvou z několika set romských osad na severním a východním Slovensku.

Ida Kelarová se lidem ve slovenských osadách věnuje a pomáhá jim už dvě desítky let. Podporuje je humanitárně i umělecky. V posledních letech vybírá z osad talentované děti do svého každoročního letního projektu Romano drom. To je letní škola pro romské děti a mladé lidi z Česka a Slovenska, kteří mají během dvou týdnů poznávat sebe, svoji identitu, tradice, ze kterých vycházejí, a zároveň společně vytvářejí něco krásného a silného – v tanci i v hudbě. Dosavadní výsledky letních škol mohli ocenit posluchači v České republice, kde dětský sbor Čhavorenge vystupoval za doprovodu Filharmonie Hradec Králové, Filharmonie Zlín,  Filharmonie Brno a naposledy s Českou filharmonií ve Dvořákově síni v Rudolfina.

Projekt Romano drom je založený na dlouholetých zkušenostech zapsaného spolku MIRET, které pracuje s Romy v ohrožení sociálním vyloučením. Kromě poznávání a spolupráce mají zúčastněné děti a mladí lidé možnost potkat se s romskými profesionály z různých oborů – hudby, dramatu, s romskými studenty univerzit atd. Součástí letní školy jsou i specializované workshopy, zaměřené na romskou historii, kulturní tradice a současné problémy každodenního života.

Tak tomu bude i letos na přelomu července a srpna, přičemž projekt vyvrcholí 30. 7. - 1. 8. 2015 koncerty ve zmiňovaných osadách.

Věříme, že hudba může pomoci v tom hledat mladým lidem jejich cestu a jejich místo ve světě. Mnohé z talentů, které Ida Kelarová během let vyhledala a podpořila, už se vydalo na svoji vlastní cestu, která by byla nemožná, pokud by nedostali příležitost a důvěru. Věříme, že padesátičlenný sbor Čhavorenge, v němž budou také děti z osad Lenartov a Raslavice, může přinést nejen krásný zážitek, ale i určitý druh jiné perspektivy pro lidi v osadách.

Význam a naprostou mimořádnost projektu si uvědomuje Česká filharmonie, jejíž hudebníci na koncertech doprovodí sbor Čhavorenge a pro děti z osad připraví hravé hudební workshopy.

Více info: 

Přihláška Romano drom 2015

prezentace Romano drom 2014

Facebook - Romano drom

Projekt podpořili