Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Dobročinný program

Prostřednictvím sbírky finančně podporujeme letní umělecké dílny, přípravné workshopy k přijímacím zkouškám a studiu, pěvecké, taneční a výtvarné celoroční workshopy, dále kostýmy pro koncertní činnost, hudební nástroje a další.

Sbírka byla založena v roce 2005 a její provozovatel je o.s. MIRET. Účel sbírky je poskytnout hmotnou pomoc romským talentovaným dětem, dětem ze sociálně slabých rodin, romským školám, a přímo i nepřímo zlepšovat kvalitu vzdělání, podpořit vzájemnou informovanost o životě a kultuře v České a Slovenské republice.

V létě roku 2010 se z finančních prostředků vybraných na konto sbírky realizoval letní umělecký tábor, kterého se zúčastnilo 22 romských dětí, koncerty v romských osadách na Slovesnku, sbírka šatstva a školních pomůcek, nákup školního vybavení pro workshopy,nakoupeny tabule na fixy a výtvarné pomůcky, klavír a další hudební nástroje a další.

Současná snaha veřejné sbírky se zaměřuje na podporu dvouletého projektu ČHAVORENGE (stočlenný dětský pěvecký sbor). Díky tomuto projektu zůstanou děti v kontaktu po delší dobu, budou motivovány a inspirovány na sobě pracovat.

Finanční příspěvek zašlete na konto:

78-9945800227/0100
IBAN: CZ2901000000789945800227
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Finanční i věcný dar je podle zákona o dani z příjmu odečitatelnou položkou ze základu daně:

  • Fyzické osoby – od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).
  • Právnické osoby – od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odčíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. - zákon o daních z příjmu).

Potvrzení o přijetí daru Vám rádi vystavíme.