Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Dětské umělecké tábory

Od roku 2002 je zapsaný spolek MIRET organizátorem a iniciátorem Letního dětského tábora a umožňuje přibližně stovce romských a neromských dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin prožít část léta v krásném prostředí na hradě Svojanov.

Děti mají výběr z širokého spektra uměleckých činností a získávají zkušenosti v oboru zaměřeném  na podporu jejich talentu a dovedností. Kormě vlastní umělecké náplně se učí též komunikaci a porozumění tak, aby se v budoucnu mohly stát platnými členy naší společnosti.

V roce 2005 se díky úspěšnosti projektu Apsora poprvé podařilo zorganizovat také Letní tábor pro teenagery, na kterém se – stejně jako na dětském táboře – sešli mladí lidé z různých koutů světa a z rozdílných sociálních poměrů. Oba tábory jsou vedeny v tvořivém duchu a jejich účastníci se na nich naučí zpívat romské písně, tančit tradiční romské, ale i moderní tance, vyzkouší si hrát divadlo, malují, kreslí a navzájem poznávají své kulturní kořeny.

Primární snahou je vytvořit díky těmto uměleckým táborům systém individuální podpory pro talentované romské děti, kterým chybí sociální a ekonomické zázemí na rozvoj jejich vlastních kvalit a vzdělání.
Tento projekt je praktickým důkazem úspěšnosti uplatnění alternativního modelu vzdělávání romských dětí a mládeže.

V dnešní hektické době je výchova dítěte obvykle upřena jiným směrem, než k otevřenosti a upřímnosti. To bývá chápáno jako cosi druhořadého, mnohdy až nepatřičného. MIRET chce dokázat opak. Předávat lásku a pomáhat druhým znamená obdarovat a milovat sám sebe.

Související články

Související galerie

Svojanov 2006