Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Sbírka ošacení pro romské osady v Lenartově 2009

Děti a učitelé na Gymnáziu B. O. R. G. Schoren v Dornbirnu (Rakousko) uspořádali humanitární sbírku obnošeného šatstva pro děti z osad na východním Slovensku. Do Lomničky a Hermanovců bylo přivezeno několik zásilek obnošeného šatstva, aby děti mohly chodit do školy a dospělí do práce. Dovezly se 3 kamiony šatstva. Sponzorsky jim pomohla převézt zásilku firma Gebrüder Weiss.

Tato forma pomoci v rámci spolupráce o. s. Miret a   B. O. R. G. Schoren Gymnázia se stala dlouhodobým projektem.

V Lenartově mimo zásilek s oblečením bylo za finanční podpory MIRET postaveno 10 suchých záchodů pro obyvatele osady, aby se zlepšily jejich hygienické podmínky.