Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Benefiční koncerty a workshopy

Workshop v Montessori centru

Ve dnech 17. - 20. 3. 2014 se uskutečnil pěvecký a taneční workshop rakouských dětí a nejmladších členů romského pěveckého sboru Čhavorenge. Děti se setkaly v Montessori Zentru Oberland v rakouském Ludeschi.

S rakouskými dětmi ve věku 4 – 10 let pracoval umělecký tým pod vedením Idy Kelarové, která je také vedoucí celého projektu.

Romské děti dostali prostor předávat svoji romskou kulturu a tím navazovat komunikaci s rakouskýma dětma. Všechny zúčastněné děti se dokázali v krátké době sami sobě otevřít a najít si k sobě cestu. Dokázali v krátké době procítit romské písně, které tyto rakouské děti velice silně zasáhly. Romské děti  byli přijaty nejen dětmi rakouskými ale i vedením školy a také rodiči dětí s takovou srdečností, na kterou nejsou v jejich běžných životních podmínkách zvyklí.

Společný workshop dětí byl završen benefičním koncertem 20. března 2014. Výtěžek z koncertu byl věnován o. s. MIRET na podporu práce s dětmi ohrožených sociálním vyloučením. Speciálním hostem koncertu byl vynikající akordeonista pan Goran Kovačević.

Montessori Centrum se za tento projekt umístilo mezi deseti nejlepšími projekty ze 45 rakouských mateřských škol, škol, komunit a klubů.

Tento projekt po jeho úspěšném ukončení, byl vedením Montessori školy v rakouském Ludeschi požádán o. s. Miret o budoucí spolupráci, která se uskuteční v březnu 2015.

Workshop v rakouském městě Dornbin

Gymnázium v rakouském Dornbinu ve spolupráci s o.s. MIRET uspořádalo pěvecký a taneční workshop pod vedením Idy Kelarové a jejího uměleckého týmu.

Workshop proběhl od 26. do 28.4.2011 a zúčastnilo se jej 60 dětí z dornbinského gymnázia.

O.s. MIRET vybralo 12 mladých romských talentovaných dětí, aby se přidaly k tomuto projektu a vzájemnému setkání, kde společně prezentovali romskou kulturu.

Celý projekt děti završily společným koncertem 28. dubna.

Hudební workshop ve věznici Asten

Ida Kelarová a její umělecký tým o.s. MIRET v rámci projektu  Linz 09 nazvaným "IMPOSSIBLE IS POSSIBLE" navštívili rakouské vězení Asten. Jednodenní pěvecký a hudební workshop s přibližně 30 vězni, kteří byli ve většině mladí afričani se konal přímo ve věznici Asten.

Pěvecký sbor ve věznici ve Světlé nad Sázavou

Ve věznici ve Světlé nad Sázavou promítali dokumentární film režiséra Mira Janka VIERKA. Po shlédnutí filmu si vězeňkyně na ředitelství věznice vyžádali pozvání samotné Idy Kelarové. Ida Kelarová byla hlavní aktérkou v dokumentu filmu VIERKA a hudba ve filmu je oslovila natolik, že projevili zájem se s Idou kelarovou sejít osobně a zazpívat si. Vznikl takto pěvecký sbor, který se dvakrát měsíčně scházel přímo ve věznici s Idou Kelarovou a jejim týmem. Poněvadž vězeňkyně byli ve většině romky, stalo se že u zpěvu romských písní proplakali celou hodinu. Každá slza ve vězení se počítala jako perla z duše.

Související galerie

Workshop v Dornbinu