Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Pěvecký sbor APSORA

Mezinárodní umělecký sbor amatérských zpěváků Apsora (v překladu z romštiny “Slzičky”) založila Ida Kelarová na počátku roku 2003 z řad absolventů kurzů Mezinárodní školy pro lidský hlas. Členskou základnu tvořilo jen v České republice přibližně 50 zpěváků. Apsora má za sebou stovky benefičních koncertů v Čechách i v zahraničí, účast na festivalech, natočení vlastního CD.

Pořádáním benefičních koncertů podporoval sbor činnost romského občanského sdružení MIRET, především konání letních táborů pro romské i neromské děti převážně z dětských domovů. Tyto tábory se pravidelně konaly od roku 2002 na hradě Svojanov.

Apsora byla svého času jediným sborem, který měl na programu původní romskou tvorbu. Pilířem repertoáru byly písně z tvorby romského skladatele, kytaristy, zpěváka a pedagoga Desideria Duždy, který společně s kapelou Romano Rat doprovázel sbor na koncertech. Díky nevídané popularitě a porozumění podstatě a myšlence práce Idy Kelarové zaznívaly na koncertech Apsory původní romské písně ve skutečně velkolepém podání. Lidé si odnášeli prožitek, který nemohl nikoho ponechat chladným, přestože většinou ani nerozuměli romskému jazyku.

Zpěvem bojujeme proti rasismu, diskriminaci a strachu z neznámého. Současně s tím vyzýváme Romy k tomu, aby se nevzdávali a neutápěli sami sebe v pasivním postoji k životu. Aby nesli zodpovědnost za svou kulturu, aby pracovali a otevírali se budoucnosti, bojovali za lepší životní podmínky pro své děti a neupadali v prokletí své minulosti. Vyzýváme nás všechny, abychom těm, kteří jsou jiní než my, dali příležitost a prostor k tomu, aby mohli sami sebe prezentovat a prosazovat s úctou k sobě samým.

Sbor Apsora shromáždil kolem sebe společenství lidí, kterým není lhostejný dnešní svět a kteří věří, že děti jsou naší budoucností. Jejich prioritou se stalo podporovat a spolupracovat s romským občanským sdružením MIRET. V lednu 2005 byl založen sbor Apsora v Německu. Na stejném principu jako Apsora v ČR pořádal benefiční koncerty na podporu romských dětí z dětských domovů. Obdobně tomu bylo v květnu 2005, kdy vznikla Apsora v Izraeli. Jejich aktivity sloužily k podpoře dětí v ČR, ale také k podpoře dětí na území Izraele a Palestiny. Na podzim 2005 vznikl podobný sbor na Slovensku, v roce 2006 pak pěvecký sbor ve Švýcarsku, Dánsku a Rakousku. Společenský význam sboru dosáhl světových rozměrů.

Související alba

Apsora (CD + Zpěvník)

Související videa

Pheňori