Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Festival Gypsy Celebration

Jedenkrát ročně pořádá romské občanské sdružení MIRET ve spolupráci s Idou Kelarovou a jejím týmem mezinárodní romský festival Gypsy Celebration s podtitulem “Romové Gadžům”. Jedná se o čtyřdenní hudební maratón s různými pěveckými, tanečními, hudebními a výtvarnými dílnami pro děti, mládež i dospělé, s přednáškami a filmy na téma romské historie, problematiky diskriminace a rasismu.

Cílem festivalu je nejen dosáhnout prolínání a spojení nás všech, ale také možnost zveřejnit a zviditelnit dovednosti, talent a pracovní nasazení romských umělců, zpěváků, hudebních skupin, tanečních souborů a také talentů dětských, které na našem festivalu hrají velkou roli. Všem je tak dána možnost vzájemně se setkat, projevit se, podpořit své tvůrčí myšlenky, prezentovat romskou profesionální hodnotu, ale zároveň poukázat na silně zakořeněný rasismus a českou xenofobii. Otevírá se zde prostor k vytváření lepších vztahů mezi Romy a Neromy.

Na našem festivalu máme možnost alespoň na chvíli hranici mezi Romy a Neromy zbořit a vytvořit tak bezpečné místo pro setkání obou stran. Pevně věříme, že cesta k tomu, jak vzájemně žít v míru a porozumění, existuje. Víme, že naše společná píseň a hudba nás spojí, a naše festivaly jsou toho důkazem. Jde o to společně tvořit, lépe se poznat, podat si ruce a mít možnost uvědomit si přítomnost všech ostatních; vzájemně se vnímat, dát jeden druhému šanci, čas a uznání našich lidských hodnot jako rovný s rovným. Jde o pouhou maličkost, ale my věříme, že tím vše začíná. Každý rok nacházíme novou naději a víru a ta nám dává sílu k tomu, abychom v tomto projektu pokračovali.

“Všechny vás, naše přátele zpěváky, hudebníky, umělce, vás všechny, kteří chcete společně tvořit, zpívat, hrát a slavit, srdečně zveme i v dalších letech. Těšíme se na příjemné setkání.”

Ida Kelarova a celý tým.

 

Související galerie

Gypsy Celebration 2007