Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Sbírka ošacení pro romské osady v Lenartově a Markušovcích 2014

V pondělí 24. listopadu 2014 bylo ze školy Montessori v rakouském Ludeši posláno kamionem 900 krabic ošacení do romské osady v Lenartově a Markušovcích na východním Slovensku.

Velké díky patří paní učitelce Monice Rietzler, která tuto sbírku fantasticky zorganizovala, dále vedení školy Montessori, rodičům dětí a v neposlední řadě i Brance Kovačević. 

Více foto