Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Pěvecké workshopy

Každý má možnost si na workshopech Idy Kelarové zazpívat a inspirovat se její filozofií a její unikátní specifickou metodou. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost – poznání třicetileté intenzivní práce s lidmi a lidským hlasem, které Ida zasvětila svůj život.

Umění v dnešní době podléhá jednotvárnosti a většina mladých lidí pod vlivem komercionalizace ztrácí svou identitu. Následkem toho člověk přichází o svůj vlastní a originální kreativní potenciál.

Vzniká tak nevědomost, která způsobuje tendenčnost v umění. Činnost zapsaného spolku MIRET se proto zaměřuje na přirozenou autentickou tvorbu.

Hluboká a upřímná tvořivost dává člověku pocit sebevědomí, identity, jistoty a tudíž svobody – čerpá z ní sílu a životní energii. Tyto faktory pomáhají člověku vést plnohodnotný, zdravý život, ale především probouzejí skutečnou osobnost, což je nejenom v umění naprostý základ. Činnost MIRETu není ovlivněna věkovými, profesními, či národnostními hranicemi.

Hlas je založen na dechu a dech zná cestu ke spojení a propojení osobnosti v celou bytost - naší mysli, našeho srdce a ještě hlouběji – naší duše.

Pokud zpíváme každý den, zůstáváme otevřeni. Lidský hlas je mocný. Souvisí s naším tělem, psychickým stavem, profesí i momentálním rozpoložením.

Svým hlasovým projevem dáváme najevo, kdo jsme. Hlas je neoddělitelnou součástí naší osobnosti.V hlase jsem zobrazeni celí. Vypovídá o tom, jak myslíme, jak se cítíme, jak vnímáme svět kolem sebe i smysl našeho bytí.

Hlas nikdy nelže. Prozradí nás, kdybychom se pokoušeli něco předstírat, a odhalí naši nevěrohodnost. Pokud se dokážeme spojit se sebou samým, tehdy se hlas stává řečí duše.

Abychom byli pravdiví a autentičtí, musíme nejdříve dojít ke svému já. Hlas je živý a mění se s osobním rozvojem každého z nás. Ve vzájemných vztazích dokáže měnit atmosféru a také ovlivňovat značným způsobem mnoho lidí kolem nás.

Ida Kelarová oddala svůj život poctivé práci na hlasovém projevu, který dokáže otevírat srdce nejen naše, ale i srdce ostatních.

Píseň je dar a potřebuje žít. Aby mohla písen žít, potřebuje dýchat.

"Jednomu Romovi zemřel táta a on nemohl uronit ani slzu. Doktor mu předepsal, že musí brečet, jinak mu může puknout srdce. Ale on plakat  neuměl, pláč byl moc bolestný  a místo pláče začal zpíval ....a jeho srdce mu nepuklo....."

Písně provází člověka celým životem. Romské písně mají kouzelnou moc, jsou skvostem romské kultury. Projevuje se v nich srdce, duše i povaha člověka anebo národa, v němž písně vznikly. Písně jsou učením ušlechtilosti, zábavy, inspirací pro uměleckou práci a bližší poznání života, tradice a kultury romské "domoviny ".

Každý, kdo zpívá, tvoří, protože písnička je sebevyjádření, sdělení, funguje jako živý sociální regulátor. Romové pro své písně nepoužívají noty, neboť charakteristické volné rytmické nakládání s půltóny a čtvrttóny se snad ani nedají notovým písmem zapsat. Romská píseň je založena na výrazném přednesu, který se bez vyslyšení zpěváka dá písemně interpretovat jen ztěží.

Charakterizuje ho složité frázování, natahování, zrychlování, přestávky, nádechy. To dodává písním jedinečné kouzlo.

Písně slouží jako cesta, aby se člověk dostal odněkud někam, ale jak svou cestu prožije, to už je věc jeho citu a umění.

Romové zpívají ve svých písních o strastech, chudobě, nešťastné lásce, nevěře, úmrtí blízké osoby, nemoci, starosti o děti, o siroty, hladu nebo vězení, o matce, o otci .

Romský folklór je živý, písně se neustále rodí a vznikají inspirovány skutečnými událostmi. Píseň pokládáme za jeden z nejkrásnějších klenotů, který zdobí romský lid.

Dýchání je základním prvkem života, zajišťuje přísun kyslíku do tkání a buněk organizmu.

Dýchací proces, nadechování a vydechování, je jedním z velkých zázraků naší existence. Tento proces nejen uvolňuje životní energii, ale má též léčebné účinky.

Správně dýchat neznamená pouze volně pohybovat hrudním košem a bránicí, ale znamená to uvědomit si tento životní proces a ovládat sebe sama, což v konečném efektu znamená být odolnější vůči stresu, posilovat své zdraví a udržovat citovou rovnováhu. Stres a negativní emoce transformujeme v energii, kterou vyzpíváme a můžeme použít k osobnímu duchovnímu růstu a nezávislosti. Dýchání a zpěv silně ovlivňují náš život i naše zdraví.

Dýchání spojené se zpěvem má rehabilitační účinky na naše vnitřní vnímání.

Plně se nadechnout znamená naplnit se a otevřít se životní energii a přimout ji. Plně vydechnout znamená vyprázdnit se, otevřít se všemu neznámému, novému – vytvořit prostor pro nové, krásné věci – probouzíme tím energii celé své bytosti. Plně dýchat znamená plně žít, realizovat svůj potenciál ve všem, co cítíme, co si myslíme a co děláme, jak se zbavit starého a otevřít se novému, jak nahlédnout do vlastního nitra a nalézat jeho hloubky.

Povrchní dýchání nás bohužel izoluje od našich skutečných emocí a narušuje rovnováhu na všech úrovních našeho bytí. Je třeba zkoncentrovat svoji pozornost, být pokorným a učit se, jakým způsobem za pomoci své přirozené inteligence dosáhnout co nejlepšího výsledku.

Zpěv je v první řadě lék. Zazpívat si z plných plic je nejlepší metoda proti depresím. Léčivé účinky pomocí zpěvu byly prokázány již v mnohých prehistorických kulturách. Stejně tak dnes si lidé i lékaři stále více uvědomují, jakým důležitým antidepresivem a lékem proti stresu může být zpěv, jakou sílu potřebnou k plnohodnotnému životu může člověku dodávat, jak uvolňuje nakumulované emoce, které se v těle zadržují a proměňují se v negativní energii. Zpěvem nemůžeme ublížit ani sobě ani svému okolí.

Hudba a zpěv je univerzální jazyk, kterému my všichni lidé ve svém srdci rozumíme, říká Ida Kelarova. "Zpěv je vyjádření duše".

Související galerie

Workshop v Dornbinu