Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Sbírky

Pořádáme a podporujeme sbírky, které pomáhají romským dětem ze sociálně slabých rodin.

Jak se můžete zapojit?

Drazí přátelé,

pokud někdo z vás má chuť a čas se zapojit do sbírky šatstva pro romské děti ze sociálně slabých rodin na východním Slovensku, budeme potěšeni.

Podmínkou je poslat v krabici vyprané, čisté a zachovalé oblečení. Nejde nám o kvantitu, ale spíše o kvalitu, aby tyto děti reprezentovali sami sebe na lepší úrovni než jim rodiče mohou poskytnout.

Sbírku každoročně uspořádáváme nejpozději do prosince, aby tato sbírka mohla být na Slovenko doručena před vánočními svátky.

Poštovní adresa:
o.s.MIRET
569 92  Bystré
Česká republika 

Pokud chcete uspořádat sbírku ve vašem místě bydliště, budeme vám vděčni za vaši podporu.

Realizované sbírky

Osady Lenartov, Lomnička a Hermanovce

Již v roce 2002 byla navázána mezinárodní spolupráce se starostou slovenské romské vesnice a osady Lenartov, Lomnička a Hermanovce, kde byl zahájen projekt, jehož cílem je snížit negramotnost a nezaměstnanost Rómů.

Lenartovice

V Lenartovcích mimo zásilek s oblečením bylo za finanční podpory MIRET postaveno 10 suchých záchodů pro obyvatele osady, aby se zlepšily jejich hygienické podmínky.

Sbírka v rakouském Dornbinu

Děti a učitelé ze ZŠ v Dornbinu (Rakousko) uspořádaly humanitární sbírku obnošeného šatstva pro děti z osad na východním Slovensku. Do Lomničky a Hermanovců bylo přivezeno několik zásilek obnošeného šatstva, aby děti mohly chodit do školy a dospělí do práce. Dovezly se 3 kamiony šatstva. Sponzorsky jim pomohla převézt zásilku firma Gebrüder Weiss. Tato forma pomoci je stálým, dlouhodobým projektem o.s. MIRET.