Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Hudební workshopy

Hudební workshopy nabízí zapsaný spolek MIRET každé léto v rámci uměleckých dílen. Pro tyto hudební workshopy, které trvají 14 dní, si umělecký tým o.s. MIRET vybírá a zve talentované romské děti a mládež ve věku od 8 do 20 let.

Každý účastník hudební dílny dostane možnost zdokonalit se ve hře na nástroj, kterému se již věnuje. Není podmínkou, jak dlouho se tomuto hudebnímu nástroji věnuje, ale jeho vztah k hudbě samotné a jeho zájmu naučit se něčemu novému.

Na hudebních táborech se žáci učí zvládnout nástroj jak sólově, tak doprovodně.

Netradiční techniky nám dovolují dětem předat nové poznatky, motivovat je a inspirovat k tomu, aby v hudbě vytrvaly a využily tak i možnosti svého vlastního potencionálu.

Z naší zkušenosti jsme si vědomi, že mladí Romové mají velký hudební potenciál, ale hudbě se většinou věnují pouze laicky. Tady ale hrozí nebezpečí, že se naučí špatným zlozvykům, díky kterým se později již nebudou moci dostat v hudbě dále a které mohou ohrozit či zastavit jejich umělecký vývoj.

Proto je důležité, aby na těchto hudebních workshopech měly možnost pracovat pod dohledem profesionálního uměleckého týmu zapsaného spolku MIRET.

Pro pokročilejší talenty také nabízíme přípravy k přijímacím zkouškám na konzervatoř pod profesionálním dohledem.

MIRET motivuje děti nejen pozitivním prostředím bez stresu, ale i výběrem repertoáru a individuálním přístupem k žákovi.

Vše směřuje k tomu, aby se žák všestranně hudebně rozvíjel, nebyl stresován a naučil se lásce k hudbě.