Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Romská osada Jarovnice

V projektu Jarovnice jsme se intenzivně věnovali 100 vybraným talentovaným dětem z romské osady v Jarovnicích.

Děti, které se ke konkurzu přihlásily do programu Divé maky, možná talentované byly, ale bylo jasné, že se jim nikdo nikdy nevěnoval.

Ida Kelarová a její umělecký tým se rozhodly vzít do péče rozvoj talentů a převzaly zodpovědnost za vzdělání zapojených dětí z Jarovnic po dobu realizace celého projektu.

Po roku práce a odborného vedení v oblastech, v nichž tyto vybrané děti projeví nadání a zájem o zdokonalení se, bude mít 20–30 z nich možnost zapojit se do invidividuálního dárcovského programu Divé maky a získat tak stipendium na rozvoj svého talentu a vzdělání.

První jarní workshop v Jarovnicích s účastí 100 dětí a konal se pod vedením Idy Kelarové a jejího uměleckého týmu 2. 5. 2010,

Jarovnice se počítají mezi jednu z největších romských osad na Slovensku.

Nultého ročníku festivalu Gypsy Celebration se zúčastnili díky nadaci Škola dokořán dva talentovaní romští hudebníci Marek a Miki Kotlárovi z východoslovenské romské osady u obce Jarovnice. V roce 1998 byla osada postižena ničivými záplavami, při nichž zahynulo 50 obyvatel. Byli mezi nimi také sourozenci a maminka bratrů Kotlárových.

Tito chlapci byli poprvé ve svém životě mimo osadu v Jarovnicích, kde se narodili a vyrostli. Na semináři Idy Kelarové měli možnost setkat se s lidmi z mnoha koutů světa, poznat jiné kultury a tradice, ale také se naučit romské písně ve více hlasech a nabýt zkušenosti ve sborovém zpěvu.

Oba bratři jsou nyní zaměstnáni v jarovnické škole, kde vyučují místní děti zpěvu romských písní a rozvíjejí a předávají své umělecké vědomosti, které na mezinárodním workshopu školy Idy Kelarové načerpali.

Máme v plánu pokračovat v práci s dětmi a také s rodinou Kotlárových a přizvat je každoročně na letní tábor, organizovaný o.s. MIRET, a pokračovat tak v našem společném projektu Jarovnice. Naším cílem je “učit je, jak učit “ a předávat své vědomosti načerpané pod vedením o.s. MIRET.

Práce s dětmi v romské osadě Jarovnice